top of page

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego www.olovikkabizu.com

 1. Postanowienia ogólne

  1.1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.olovikkabizu.com, jest prowadzony przez Aleksandrę Kowalewską Jańczuk.

  1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

  1.3. Działalność nie jest zarejestrowana jako płatnik VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1.4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Klienci będą informowani na stronie internetowej sklepu.

 2. Zamówienia

  2.1. Zamówienia składane są za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie sklepu.

  2.2. Zamówienie uważane jest za złożone po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

  2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu.

 3. Płatności

  3.1. Płatności za zamówienia dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności online dostępnego na stronie sklepu.

  3.2. Cena produktu podana jest w złotych polskich i nie obejmuje podatku VAT.

 4. Dostawa

  4.1. Produkty dostarczane są na terenie Polski przez firmy kurierskie.

  4.2. Koszty dostawy są widoczne w trakcie procesu składania zamówienia.

 5. Zwroty i reklamacje

  5.1. Klient ma prawo do zwrotu produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

  5.2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 6. Prywatność

  6.1. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie sklepu.

 7. Postanowienia końcowe

  7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie sklepu.

       7.2. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

       7.3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

bottom of page