top of page

Reklamacje

Polityka Reklamacji Sklepu Internetowego www.olovikkabizu.com

 1. Postanowienia Ogólne

  1.1. Niniejsza polityka reklamacji określa zasady i procedury związane z reklamacjami zakupionych produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez Aleksandrę Kowalewską Jańczuk.

  1.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią polityki reklamacji przed złożeniem zamówienia.

 2. Warunki Reklamacji

  2.1. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów zakupionych w sklepie internetowym są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  2.2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zakupionego produktu po otrzymaniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad, Klient powinien niezwłocznie zgłosić reklamację.

 3. Procedura Reklamacyjna

  3.1. Aby zgłosić reklamację, Klient powinien skontaktować się z obsługą klienta sklepu poprzez formularz kontaktowy, wysyłając e-mail na adres olovikkabizu@gmail.com .

  3.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać: numer zamówienia, opis wady, oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

 4. Rozpatrywanie Reklamacji

  4.1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

  4.2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep podejmuje działania naprawcze, wymiany produktu na wolny od wad lub zwraca Klientowi odpowiednią część ceny.

 5. Zwroty Produktów

  5.1. W przypadku reklamacji, Klient może być zobowiązany do odesłania reklamowanego produktu. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Klient, chyba że reklamacja zostanie uznana.

  5.2. Produkty zwracane w ramach reklamacji powinny być w oryginalnym stanie i opakowaniu.

 6. Gwarancje

  6.1. Gwarancje, jeśli są dostępne, są udzielane zgodnie z odrębnymi warunkami określonymi przez producenta danego produktu.

bottom of page